150/150 acrylic/canvas

S03/05/11/2017

BERLIN

– eludes all definition, all the while retaining its utter distinctiveness; its tamed monumentality, warm functionality, a polycentric city connected by young art, bustling with cultural life, endlessly inspiring with its energy.

BERLIN

– ucieka wszelkim definicjom zachowując przy tym pełną wyrazistość; oswojona monumentalność, ciepła funkcjonalność, policentryczne miasto połączone młodą sztuką, tętniącym życiem kulturalnym, nieskończenie inspirującą energią.