150/150 acrylic/canvas

S03/09/11/2017

PARIS

 – the idyllic, early autumn portrait of the city with a contrasting sky blue of the Seine, multicoloured florists’, Hermes’ orange and the rays of September sun reflected in a glass of white wine.

PARYŻ

– wczesno jesienny, iddyliczny portret miasta z akcentem błękitu Sekwany, wielobarwnych kwiaciarni, oranżu Hermesa i promieni wrześniowego słońca odbitych w kieliszku białego wina.